سلام, من مهدی علی‌نژاد هستم

مدرس دانشگاه. پژوهشگر مطالعات راهبردی دفاعی و جغرافیای سیاسی

سیاست و فرهنگ مقالات.

عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی ایران در مواجهه با رویکرد امارات متحده عربی

ریشه‌یابی عوامل واگرایی در روابط ایران و عربستان واکاوی دیدگاه‌های مختلف

شیوع دوباره ویروس داعش؟ در پی افزایش تحرکات داعش در استان دیالی عراق

تشکیل نیروی فضایی در ارتش آمریکا اهداف و پیامدها

فرار از تحقیر با بزرگ‌ترین خطای راهبردی مروری بر خطاهای استراتژیک ترامپ در دوران ریاست جمهوری‌اش

سایدبار کناری

در شبکه‌های اجتماعی

جهت دریافت نظرات شما