سیاست و فرهنگ مقالات.

شیوع دوباره ویروس داعش؟ در پی افزایش تحرکات داعش در استان دیالی عراق

توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا طلوع خورشید صلح یا آذرخشی در شب طوفانی؟

زنگ خطر برای مرگ راهبرد ترامپ در خاورمیانه آیا ترور (سپهبد) سلیمانی زنگ مرگ برای استراتژی ترامپ در خاورمیانه خواهد بود؟

سایدبار کناری

تعصب شايع‌ترين بيمارى فكرى در جوامع عقب‌افتاده ا‌ست. درمان آن هم بسيار دشوار است؛ چون‌ هيچ‌كس‌ خود را متعصب نمی‌داند!

رودیارد کیپلینگ، برنده نوبل ادبیات (۱۹۰۷)