سیاست و فرهنگ مقالات.

اثر بومرنگی امپریالیسم چگونه ویروس کرونا تصویر جامعه‌ای بی‌فرهنگ از غرب ارائه داد

سایدبار کناری

تعصب شايع‌ترين بيمارى فكرى در جوامع عقب‌افتاده ا‌ست. درمان آن هم بسيار دشوار است؛ چون‌ هيچ‌كس‌ خود را متعصب نمی‌داند!

رودیارد کیپلینگ، برنده نوبل ادبیات (۱۹۰۷)