سیاست و فرهنگ مقالات.

لیبرال‌دموکراسی ارزش جنگیدن دارد همه‌ی جنگ‌ها را نمی‌توان با گفت‌وگو، منطق، کنفرانس یا دیپلماسی پیروز شد!

بیست سال ناکامی در افغانستان، اکنون چطور؟ پاسخ به پنج پرسش کلیدی درباره‌ی اینده‌ی پیش‌رو

طالبان ۲۰۲۱؛ چه کسانی هستند و چه در سر دارند؟ از ملا عمر تا آخوندزاده، معرفی ساختار طالبان در ابعاد سیاسی، نظامی و عقیدتی

بیست سال آشفتگی و سرانجام خروج جو بایدن را رها کنید، او افغانستان را از دست نداد؛ بالأخره ما تنهایش می‌گذاشتیم!

بازگشت طالبان به قدرت تأثیر امارت اسلامی در کابل بر معادلات منطقه‌ای و جهانی

موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبان از حمایت تاکتیکی تا خطای راهبردی

توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا طلوع خورشید صلح یا آذرخشی در شب طوفانی؟

افغانستان؛ راه دشوار آزادی و دموکراسی نگاهی از درون به ساختار حاکمیت و جامعه در افغانستان

سایدبار کناری