سلام, من مریم طهماسبی هستم

کاندیدای دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، پژوهشگر حوزه محیط زیست، بحران و سیاست خارجی

سیاست و فرهنگ مقالات.

هوش مصنوعی و قوانین حاکم بر آن اهمیت تدوین قوانین نظارتی و بازاندیشی نهادها با گسترش و کاربرد بهتر و سودمندانه‌تر از هوش مصنوعی

هیدروپلیتیک ترکیه و تاثیرات منطقه‌ای آن اثرات هیدروپلتیک ترکیه بر رودهای مرزی دجله و فرات

بحران پاندمیک ویروس کرونا و اپیدمی هراس بررسی تأثیر ویروس کرونا بر امنیت روانی جامعه و نقش سازمان‌های بین‌المللی

ویروس کرونا و مدیریت بحران لزوم همکاری سازمان‌های بین‌المللی در جهت رسیدن به ثبات و آرامش

سایدبار کناری