سلام, من سیدجواد سجادی هستم

مدرس دانشگاه، دکترای حقوق، پژوهشگر در حوزه حقوق بشر و دموکراسی

سیاست و فرهنگ مقالات.

موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبان از حمایت تاکتیکی تا خطای راهبردی

باید بیدار شد، فردا دیر است کاهش یک میلیارد دلاری کمک آمریکا به افغانستان

افغانستان؛ راه دشوار آزادی و دموکراسی نگاهی از درون به ساختار حاکمیت و جامعه در افغانستان

سایدبار کناری