سلام, من سعیده مختارزاده هستم

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، پژوهشگر حوزه حقوق مهاجرت و پناهندگی

سیاست و فرهنگ مقالات.

در سوگ ندانستن مرثیه‌ای برای رؤیاهایی که نقش بر آب شد

ضرورت حضور فعال ایران برای حل بحران پناهندگان به مناسبت چهل سالگی حضور مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران و پاکستان

سایدبار کناری

در شبکه‌های اجتماعی

جهت دریافت نظرات شما