سلام, من علیرضا مکی هستم

پژوهشگر مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی امنیتی

سیاست و فرهنگ مقالات.

هنری کیسینجر، سیاست‌مداری بی‌بدیل به مناسبت تولد سیاست‌مدار کلاسیک قرن بیستمی آمریکا

تحرکات جدید ایالات متحده در منطقه نشانه‌ها و پیامدها

کرونا و آشفتگی اقتصاد بین‌المللی پیش‌بینی واکنش اقتصاد جهانی در مقابل بحران ویروس کرونا

تحرکات نظامی ترکیه در شمال سوریه برد تاکتیکی شکست راهبردی

فروپاشی توهم افول قدرت امریکا نظام تحریم های یک جانبه ایالات متحده امریکا همه را مجبور به پیروی کرده است

زنگ خطر برای تهران؟ معنای راهبردی شورش‌ها در عراق و لبنان برای جمهوری اسلامی ایران

سایدبار کناری