سلام, من محمد عادلی‌نسب هستم

کارشناس حقوق و علوم سیاسی. پژوهشگر در زمینه ادبیات داستانی

سیاست و فرهنگ مقالات.

داستان دوست من کنولپ مبارزه‌ی جاودانه‌ی روح و زندگی

معرفی رمان آنا کارنینا خانواده‌های خوشبخت همه مثل هم‌اند؛ اما خانواده‌های شوربخت هر کدام بدبختی خاص خود را دارند.

عقاید یک دلقک اگر دوران ما شایسته نامی باشد، باید نامش را عصر فحشا نامید

سایدبار کناری

در شبکه‌های اجتماعی

جهت دریافت نظرات شما